Hidrolik Silindirler

Hidrolik silindirler hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye çeviren, doğrusal hareket ve kuvvet elde edilen hidrolik devre elemanlarıdır.

Hidrolik silindirler kullanım amaçlarına göre çok farklı sınıf ve tiplerde üretilebilmektedir. Hidrolift olarak dört başlık altında hidrolik silindir üretimi yapmaktayız. Bu silindirlere ve silindirlerin bağlantı şekillerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Her türlü özel ya da standart silindir üretimi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

 • Tek Etkili Hidrolik Silindirler

  Silindirin bir yöndeki hareketinin hidrolik yağ basıncıyla , diğer yöndeki hareletinin ise başka bir dış etken (kaldırılan yükün kendi ağırlığı, yay kuvveti, vb...) ile sağlandığı hidrolik silindirlerdir.

  • Yay Geri Dönüşlü Hidrolik Silindirler

   Bir yöndeki hareketin hidrolik basınç, diğer yöndeki hareketin yay etkisi ile sağlandığı silindirlerdir. Silindir tek yönde iş yapmakta olup, yay kuvveti yayın şekli ve karakteristiği ile sınırlıdır. Yay kuvveti, genellikle çanak yaylar veya baskı yayı kullanılarak elde edilir.

    

   Bu silindirlerde kullanılan yaylar kullanım amacına göre farklılık göstermekle beraber genellikle elde edilen yay kuvveti, silindiri eski konumuna getirmek amacıyla kullanılmaktadır. 

  • Dalma Tip Hidrolik Silindirler

   Bir yöndeki hareketin hidrolik basınç, diğer yöndeki hareketin kaldırılan yükün ağırlığı ile sağlandığı silindir tipleridir. Bu silindirlerde kaldırılan yük, en az silindiri eski poziyonuna getirecek ağırlıkta olmalıdır.

   Dalma tip silindirlerde kovanın honlanmasına gerek olmadığından maliyet açısından avantaj oluşturmaktadır. Ancak silindir rodunun tüm yataklaması ön kapak üzerinden yapılmakta ve bazen yataklama boyu yetersiz kalmaktadır. Bu durumda kovan da honlanarak silindire piston ilave edilmekte ve yataklama boyu arttırılmaktadır.                                                     

 • Çift Etkili Hidrolik Silindirler

  Silindirin her iki yöndeki hareketinin hidrolik basınç ile sağlandığı hidrolik silindirlerdir. Tek rodlu ve çift rodlu olarak iki farklı tipte üretilebilmektedirler. 

  • Tek Rodlu Silindirler

   En çok üretimi yapılan hidrolik silindir tipidir. Silindir hem itme hem de çekme yönünde kuvvet üretir. İtme ve çekme yönündeki yüzey alanları farklı olduğundan aynı basınçta elde edilen kuvvetler farklıdır.

  • Çift Rodlu Silindirler

   Silindir hem itme hem de çekme yönünde kuvvet üretir. İtme ve çekme yönündeki yüzey alanları aynı olduğundan; itme ve çekme yönünde elde edilen kuvvetler ile çalışma hızları aynıdır.

 • Teleskopik Silindirler

  Teleskopik silindirlerin diğer silindirlerden farkı; kapalı konumda iken diğer silindirlerden daha kısa montaj uzunluğa sahip olmaları ve aynı boyuttaki silindirlerden daha uzun strok değerine sahip olmalarıdır. 

   

  Montaj yerinin boyutlarına göre silindir kademe sayısı değişkenlik gösterir. Kapalı konumdaki bir teleskopik silindirin uzunluğu normal şartlarda, açık boydaki uzunluğunun yarısı ile çeyreği kadardır.

   

  Teleskopik silindirler etki tiplerine göre tek etkili ve çift etkili olarak sınıflandırılırlar.

  • Tek Etkili Teleskopik Silindirler

   Bu tip silindirler en küçük kademe çapının ürettiği kuvvet kadar yük kaldırabilir ve yükün ağırlığıyla geri dönebilirler. Basınç ve kademe sayısı arttıkça silindir dış çapı artmaktadır. Montaj yeri seçilirken bu faktörlere dikkat edilmelidir.

  • Çift Etkili Teleskopik Silindirler

   Hem itme hem de çekme yönünde kuvvet üretebilirler. Genellikle 2 kademeli teleskopik silindirler tercih edilmektedir. Çift etkili silindirlerde kademe sayısı arttıkça tasarımı karmaşıklaşmakta ve maliyeti artmaktadır.

 • Özel Silindirler

  • Çift Hızlı Silindirler

   Bu tip silindirler genellikle preslerde kullanılmaktadır. İç içe geçmiş farklı çaplarda iki silindirden oluşmaktadır. Küçük çaplı kademe kesit alanının dar olmasından dolayı hızlı ilerlemeyi sağlar. Büyük çaplı kademe ise verilen basınç ile düşük çapa oranla daha yüksek miktarda kuvvet üretmeyi sağlar.

  • Tandem Silindirler

   Bu tip silindirler aynı sistem basıncı ve aynı piston çapı ile daha büyük kuvvetler elde etmemizi sağlarlar. Yan yana bağlanmış silindirlerden birinin rodu diğerinin pistonuna dayanarak kuvveti aktarımı sağlar. Diğer silindirin ürettiği kuvvet de buna eklenince aynı kesit alanı ve basınca sahip silindire göre daha fazla kuvvet üretilmiş olur.

  • Rotary (Döner) Silindirler

   Hidrolik silindir miline kremayer diş açılarak ortada bulunan bir göbek dişlisine bağlanır. Silindirin ileri geri hareketi göbek dişlisinin dönme hareketi yapmasını sağlar. Bu şekilde lineer hareket dönme hareketne çevrilmiş olur.

   Silindirin stroğu göbek dişlisinin dönme açısını, silindirin ürettiği kuvvet ve dişliler arasındaki mesafe üretilen torku belirler.

 • Silindir Bağlantı Şekilleri

  Silindirler genellikle doğrusal yük iletmek amaçlı tasarlanırlar. Montaj yerinin geometrik olarak doğrusallığının sağlanmış olması silindirin ömrünü doğrudan etkilemektedir. Bağlantı noktaları arasında herhangi bir kasıntı olmaması ve mümkünse radyal yüke maruz bırakılmaması gerekmektedir. Özellikle küresel rulmanlı bağlantılar olası açısal yükleri dengelemekte yardımcı olacaktır.

  Silindirleri pek çok farklı şekilde montaj yerine bağlamak mümkündür. En çok kullanılan bağlantı şekilleri ISO 6099'a göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

  • Gövde Bağlantı Şekilleri

   MB- Gövdeden Montajlı

   ME- Ön ya da Arka Kapaktan Montajlı

   MF- Flanş Bağlantılı

   MP- Kulak Bağlantılı

   MR- Vida Bağlantılı

   MS- Ayak Bağlantılı

   MT- Muylu Bağlantılı

   MX- Saplama Bağlantılı

  • Rod Bağlantı Şekilleri

   RP- Düz Bağlantılı

   RE- Kulak Bağlantılı

   RT- Vida Bağlantılı

   RF- Flanş Bağlantılı

   RS- Küre Bağlantılı