Üretim Aşamaları

Tasarım

Tasarım biriminde Autodesk Inventor yazılımı kullanılmakta olup müşteri talepleri doğrultusunda katı model ve teknik resim detayları oluşturulmaktadır.

Tasarım çalışmaları tamamlanan projeler üretim öncesinde müşteri onayına sunulmakta, onay sonrasında üretim çalışmalarına başlanmaktadır.

Talaşlı İmalat

Hidrolift Tezgah parkı listesi incelendiğinde, üretim kapasitesi ve talaşlı imalat yeterliliği rahatlıkla görülebilir. Gerek kapasite gerekse sürekli yenilenerek, teknolojiyle paralel haraket eden genç tezgah parkı, Hidrolift'in eğitimli insan gücü ile birlikte bilançolarında gözükmeyen en önemli değerleri arasındadır. Bu iki önemli unsura ölçme kabiliyetimiz de eklendiğinde, kaliteli mamül elde etmenin temelini oluşturan üç ayak tamamlanmış olmaktadır.

Kaynak

MIG-MAG, tozaltı ve elektrod kaynakları uygulanmaktadır. Gerektiğinde kaynak yöntem testleri (PQR) ve bu testlere göre kaynak proses şartnameleri oluşturulmakta ve uygulama bu dokümanlara göre yapılmaktadır. Kaynakçıların tamamı EN 287-1 standardına göre belgelendirilmiştir. Tüm belgelendirmeler ve kapsamları belgeler ve sertifikalar bölümünde görülebilir.

Hassas yüzey işleme

Hidrolift, honlu boru, kromlu mil vb. malzemeleri, Dünya marketlerinden hazır mamül olarak sağlayabildiği gibi, bu ürünleri ve hassas yüzey işleme proseslerini kendi bünyesinde de sağlamaktadır.

Mevcut tezgah parkı listesine bakıldığında bu proseslere ait kapasite ve tezgah parkı rahatlıkla görülebilmektedir.

Proses hakimiyeti ve Tezgah gücü birleştiğinde, Hidrolift sektör standartlarının da üzerinde çıktılar sağlayabilmektedir.

Kovan iç çapları için 1000mm çapa kadar Yüzey pürüzlülük değerleri Ra 0,05-0,3 Rt 1-2,5 aralığında gerçekleştirilebilmektedir.

Kalite kontrol

Ürünler girişte, proseste, montaj öncesinde, montaj sonrasında ve sevk öncesinde muayene ve teste tabi tutulmakta ve elde edilen sonuçlar raporlanmaktadır. Hidroliftte aşağıdaki ölçme muayene ve test yöntemleri uygulanmaktadır.

1. Boyutsal ölçümler
2. Yüzey pürüzlülük ölçümleri
3. Tahribatsız muayene yöntemleri

  • Gözle muayene
  •  Sıvı pentran muayene
  • Manyetik parçacık testi
  • Yüzey kirlilik ölçüm testi
  • Kaynak sertlik testi

Montaj

İmalatı başarıyla yapılmış tüm silindir parçaları,Hidrolift bünyesinde tecrübeli ve eğitimli montaj personelleriyle birleştirilmektedir.

Test:

Montajı tamamlanan her silindir %100 basıç ve sızdırmalık testine tabi tutulur. 

Uygulanan test yöntemleri;

1. Basınç testi
2. İç kaçak testi
3. Ömür testi

Kumlama, Yüzey İşlem ve Boya

Hidrolift 500kg ağırlık ve 2m boya kadar olan silindirleri zirkonyum fosfatlama ön yüzey işlemli, astar, son kat ve kurutma fırınlama bölümlerinden oluşan boya tesisinde S002 numaralı Hidrolift şartnamesi ve/veya müşteri şartnamesinde belirtilen kalite karakteristiklerini sağlayacak şekilde uygulamaktadır.

Ambalajlama

Ambalajlama yerel ve uluslararası mevzuat şartlarına (ISPM 15) ve müşteri şartnamesine uygun olarak yapılmaktadır.

Stok

Hidrolift firmasının ürün yelpazesinin genişliği stok yönetimi politikasını da diğer firmalara göre farklı kılmaktadır. Hidrolift Terzi mantığında müşteriye özel çözümler sunmaktadır. Hidrolift bu nedenlerden ötürü, Dünyanın seçkin markalarından oluşan oldukça yüksek miktarlarda stoklara sahiptir.

Stoklar sayesinde müşterilerine hem hızlı hem de alternatifli çözümler sunabilmektedir.